Zmiany organizacji ruchu wokół Targów

 

W nocy z 7 na 8 września 2011 ulega zmianie organizacja ruchu w związku z przebudową węzła komunikacyjnego rondo Kaponiera

W związku z pracami w dniu 7 września br. zostaną wyłączone z ruchu
- wschodnia jezdnia wraz z chodnikiem i torowiskiem tramwajowym ulicy Roosevelta na odcinku od mostu Dworcowego do ronda Kaponiera,
- północna jezdnia ulicy Bukowskiej od ulicy Roosevelta do hotelu Sheraton,
- południowa jezdnia ulicy Zwierzynieckiej na odcinku od ulicy Zeylanda do ronda Kaponiera,
- nie będzie możliwości wjazdu z ronda Kaponiera na zachodnią jezdnię ulicy Roosevelta na odcinku do ulicy Bukowskiej.

Na czas robót budowlanych obowiązywać będzie tymczasowa organizacja ruchu.

Od zachodu (z Grunwaldu i Junikowa) kierowcy mogą poruszać się ulicą Bukowską i Grunwaldzką do ulicy Roosevelta skąd będą mieć do dyspozycji jeden pas ruchu na zachodniej jezdni ulicy Roosevelta w kierunku mostu Dworcowego oraz możliwość przejazdu po zachodniej jezdni Roosevelta (i tymczasowym przejeździe) w kierunku ronda Kaponiera. Nie będzie możliwości wjazdu z ulicy Bukowskiej w ulicę Zeylanda.

Od południa (z Górczyna) obowiązywać będzie objazd wyłączonej z ruchu wschodniej jezdni ulicy Roosevelta przez most Dworcowy, ulicę Stanisława Matyi poprzez nowe skrzyżowanie do ulicy Powstańców Wielkopolskich, aleję Niepodległości, Święty Marcin do ronda Kaponiera lub trasą: most Dworcowy - ulica Stanisława Matyi - aleja Niepodległości - Święty Marcin do ronda Kaponiera.

Od północy (z Piątkowa i Winograd) oraz ze wschodu (ulica Święty Marcin) nie będzie możliwości zjazdu z ronda Kaponiera na zachodnią jezdnię ulicy Roosevelta na odcinku do ulicy Bukowskiej. Kierowcy muszą korzystać z objazdu ulicami Zwierzyniecką, Zeylanda – dwoma pasami ruchu, przez tymczasowy przejazd do ulicy Bukowskiej i dalej do ulicy Roosevelta.
Uwaga! Ulica Zeylanda będzie ulicą jednokierunkową: od ulicy Zwierzynieckiej do ulicy Bukowskiej.

Planowany termin zakończenia pierwszego etapu robót budowlanych został ustalony na dzień 30 kwietnia 2012 roku. Drugi etap, na odcinku od mostu Uniwersyteckiego do mostu Teatralnego wraz z przebudową przejścia podziemnego, rozpocznie się 1 sierpnia 2012 roku. Zakończenie przedmiotu umowy zostało zaplanowane na 30 listopada 2013 roku.

Mapa utrudnień:

http://www.zdm.poznan.pl/content/kaponiera.html

Wstecz

 
 
 
alternative baner 1
alternative baner 2
alternative baner 3
alternative baner 4