Nowy system rejestracji

Zachowaj dokumenty uprawniające do wstępu na teren MTP!

Międzynarodowe Targi Poznańskie wdrożyły standardy obowiązujące w wielu światowych ośrodkach targowych wprowadzając zmiany w systemie rejestracji zwiedzających oraz standardzie obsługi gości targowych.

We wrześniu targi przywitały gości nową aranżacją punktów rejestracyjnych w Holu Wschodnim (wejście od ul. Głogowskiej) oraz Holu Zachodnim (wejście od ul. Śniadeckich). Nowością był profesjonalny systemem rejestracji zwiedzających oparty na wczytywaniu kodów kreskowych.

Kody kreskowe znajdują się na wszystkich dokumentach uprawniających do wstępu na tereny targowe (bilety wstępu, zaproszenia, karty wystawcy, karty prasowe, karty wjazdu), aby wejść na teren targów niezbędne jest zeskanowanie kodu w czytniku umieszczonym w kołowrocie.

Ważna informacja: należy zachować dokument wstępu przez cały czas pobytu na targach, ponieważ jest on potrzebny również przy wyjściu (konieczność zeskanowania kodu kreskowego w kołowrocie).

Przez wszystkie dni trwania targów goście targowi mogą skorzystać z pomocy Opiekuna Klienta dyżurującego w Holu Wschodnim (wejście od ul. Głogowskiej) oraz w Holu Północnym (wejście od ul. Bukowskiej).

 
 
 
alternative baner 1
alternative baner 2
alternative baner 3
alternative baner 4