Recepcja Wystawców

Koordynuje sprawy związane z pobytem Wystawcy na terenie MTP.

W Recepcji Wystawców można uzyskać informacje na temat ogólnego programu wystawienniczego MTP, poszczególnych projektów targowych i działalności Centrum Konferencyjnego. Udzielamy informacji natemat imprez kulturalnych i innych informacji na temat funkcjonowania miasta.

Karty wstępu i wjazdu, zaproszenia
Wystawca oraz firmy współpracujące mają możliwość:

  • pozyskania kart na montaż i demontaż (wymagane jest podanie imienia, nazwiska i nr PESEL osoby montującej)
  • uzyskania szczegółowej informacji organizacyjno-porządkowej dotyczącej danej imprezy targowej
  • rezerwacji i zakupu abonamentowych kart wstępu wystawcy oraz stałej karty wjazdu
  • odbiór bezpłatnych kart wstępu oraz wjazdu na imprezę na podstawie umowy licencyjnej lub umowy o współpracy
  • zakupu płatnych zaproszeń na wieczór branżowy
  • uzyskania paragonów fiskalnych i faktur za wykonane usługi
  • dokonania płatności kartą płatniczą za wykonane usługi

Kontakt  

recepcjawebm.gif

ul. Głogowska 14

Telefony:

Karolina Godlewska +48 61 869 25 49
Jolanta Donarska +48 61 869 26 58

Faks:

+48 61 869 23 99

Lokalizacja: parter Gmachu Administracyjnego przy ul. Głogowskiej 14 (wejście bezpośrednio od ulicy)

 
 
 
alternative baner 1
alternative baner 2
alternative baner 3
alternative baner 4