Konkurs o Złoty Medal

medal.gif
Zapraszamy Państwa do udziału w  Konkursie  o  Złoty  Medal   MTP, przyznawany  najlepszym  produktom  eksponowanym na Międzynarodowych Targach Poznańskich.         

Złoty  Medal MTP ma  uznaną  tradycję  i  renomę,  a  w  powojennej  historii  Targów Poznańskich   przyznawany  jest  od  1979  roku  i  cieszy  się   dużym   uznaniem   wystawców krajowych i zagranicznych. Stanowi cenioną  formę promocji produktu i doskonały instrument marketingowy,  który  firmy  bardzo  chętnie  wykorzystują   umieszczając  wizerunek graficzny  Złotego Medalu  na  swoich  produktach  oraz  materiałach  promocyjnych. 

Uzyskanie  tak   ważnego   wyróżnienia   na   targach   doceniane   jest   także   wśród  profesjonalistów, którzy bardzo często opierając się na wyniku werdyktu  Sądu Konkursowego dokonują  zakupów  nagrodzonych  wyrobów.   Producenci,  których  produkty   zdobyły Złote Medale MTP twierdzą, że sprzedaż tych produktów wzrasta w granicach 10-30%.

Media wiele uwagi  poświęcają nagrodzonym produktom, prezentując je na łamach czasopism,  w prasie branżowej,  a  także  w programach telewizyjnych, co przyczynia się do ich reklamy.

Warunkiem   udziału   w   Konkursie   jest   dokonanie  zgłoszenia  produktu  zgodnie   z załączonym  Regulaminem  Konkursu na karcie zgłoszenia. Zgłaszając więcej niż jeden produkt prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia odrębnie dla każdego produktu i o załączenie odrębnej indywidualnej dokumentacji.

Uprzejmie informujemy, że uległ zmianie Regulamin Konkursu o Złoty Medal MTP,  jak i zasady działania Sądu Konkursowego.  W pierwszym etapie Sąd Konkursowy dokonuje oceny w  oparciu o  zgłoszenie  i wymaganą  dokumentację,  w  wyniku   której  następuje  nominacja zgłoszonego produktu do wyróżnienia według kryteriów ustalonych we wspomnianym regulaminie.  Ocena ta dokonywana  jest przed rozpoczęciem targów. Podkreślam, że ten moment jest niezwykle istotny w procesie oceny produktu i staranne przygotowanie dokumentacji odgrywa bardzo dużą rolę i pozwala członkom Sądu Konkursowego na wnikliwe zapoznanie się ze zgłoszonym do konkursu produktem i podjęcie decyzji o nominowaniu do drugiego etapu. Ze swojej strony służymy informacją i pomocą w kryteriach regulaminowych.

W  drugim  etapie nominowane do wyróżnienia  produkty są  oceniane na stoisku,  po czym Sąd Konkursowy  podejmuje  ostateczne  decyzje  i  ustala   listę   produktów   nagrodzonych  Złotym  Medalem  MTP.   Lista  produktów  -  laureatów   jest   szeroko upowszechniana. Nasza spółka ma przygotowaną  propozycję działania na rzecz promocji produktów zgłoszonych oraz nagrodzonych, którą przedstawimy Państwu oddzielnie.

Zachęcamy  Państwa  bardzo  gorąco do  udziału  w  konkursie  o  trofeum  Międzynarodowych

Targów  Poznańskich,  które doceniając  Państwa  wysiłek w wytworzenie  najlepszego produktu, może przyczynić się do Państwa sukcesu.


MATERIAŁY DO POBRANIA


Regulamin Konkursu o Złoty Medal             Kliknij aby ściągnąć w firmacie Microsoft Word  98 KB
Zgłoszenie do Konkursu o Złoty Medal      
  Kliknij aby ściągnąć w firmacie Microsoft Word  96 KBKontakt:
 

Jolanta Kanikowska
Specjalista ds. konkursu o Złoty Medal MTP
BIT BIZNES -INNOWACJE -TECHNOLOGIE Sp. z o.o.
ul. Głogowska 26 , 60 -734 Poznań
 tel. 61/8692206, 61/8665936, fax:, 61/8666650
 tel.kom. 785 101 930,
e- mail.J.kanikowska@binte.pl
www.binte.pl

 
 
 
alternative baner 1
alternative baner 2
alternative baner 3
alternative baner 4